Trainee program

Váš úspěšný start profesní dráhy!

Desítky studentů už nastartovaly svoji profesní dráhu ve škodováckém Trainee programu. A mnozí z nich díky nabytým zkušenostem mohli pokračovat v odborné činnosti i v rámci diplomové práce, aby pak získali atraktivní zaměstnání a šanci pracovat na unikátních projektech v některé ze společností skupiny Škoda Transportation.

Trainee program dává šanci pracovat na konkrétních vývojových a výzkumných úkolech ve Škoda Transportation – nabízíme možnost získat neocenitelné zkušenosti, pomáháme rozvíjet odborné znalosti a praktické dovednosti. Trainee program ideálně kombinuje všechny studentské škodovácké projekty. Jeho absolvování znamená úspěšný start na profesní dráze!

Každoročně vypisujeme přihlášky do programu pro studenty vysokých škol technického zaměření, kteří chtějí pracovat na zajímavých projektech souvisejících s vývojem a výzkumem na různorodých projektech ve skupině Škoda Transportation. Studenti, kteří mají zájem se vzdělávat a rozvíjet nad rámec svého běžného studia, získají nejen náskok v odborném růstu, ale také konkurenční výhodu na trhu práce a možnost uplatnění v jedné z předních strojírenských firem světového významu.

Jaké jsou cíle programu?

Studenti díky spolupráci se Škodou, předním evropským hráčem na trhu dopravní techniky, získají neocenitelné pracovní zkušenosti v rámci práce na vybraném projektu, rozvíjejí a prohlubují své odborné znalosti a mají šanci spolupracovat se špičkovými odborníky Škoda Transportation na konkrétních vývojových úkolech. A v neposlední řadě – v případě úspěšné další spolupráce mají šanci získat ve Škodovce perspektivní a atraktivní zaměstnání.

Jak Trainee program probíhá?

Program je rozvržen do čtyř semestrálních bloků. Každý blok má několik částí zaměřených jak na teoretické znalosti studenta, tak i na praktické dovednosti.

Vše začíná vstupním pohovorem, který má za úkol zjistit dosavadní zkušenosti, pracovní předpoklady, jazykové znalosti, představy o budoucím povolání a má sloužit k pracovnímu zařazení do konkrétního programu.

Po absolvování vstupního pohovoru dochází v rámci prvního bloku k faktickému seznámení s výrobou produktů a účastí na několika praktických cvičeních.

Druhý až čtvrtý blok se věnují profesní přípravě pro následné zařazení do jednotlivých útvarů společnosti, jako jsou například oddělení Technologie, Kvality a Techniky. Studenti se tedy mohou seznámit s celkovou koncepcí dopravních prostředků, technologickými postupy, s mechanickými a elektro projekty, včetně jejich vedení.

Třetí a čtvrtý blok jsou navíc zaměřeny na tvorbu diplomové práce, pokud je tato práce zadána společností Škoda Transportation. (link na diplomky)  K tomu bude každému studentovi přidělen odborný garant. Práce bude vedená ve Škodě bude také zařazena do prestižní soutěže o Cenu Emila Škody. (link na Cenu)

Každý účastník programu bude plnit řadu úkolů, jejichž zvládnutí přispěje k celkovému hodnocení.

Co po ukončení programu?

Studenti si projdou během studia zkušeností z reálného prostředí výzkumu a vývoje v jedné z největších strojírenských skupin ve střední Evropě.

Úspěšný absolvent získá

  • odborné vzdělání
  • nabídku pracovního místa
  • certifikát o absolvování prestižního programu

Pokud vás program zaujal, nebo máte dotazy, kontaktujte nás na: student@skodagroup.com