Oznámení o existenci koncernu

Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s., se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 62623753, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1491, jakožto řídící osoba, a následující společnosti, jakožto řízené osoby, tvoří koncern „Koncern ŠKODA TRANSPORTATION“:

ŠKODA ELECTRIC a.s., se sídlem Průmyslová 610/2a, Doudlevce, 301 00 Plzeň, IČO: 47718579, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1313;

ŠKODA VAGONKA a.s., se sídlem 1. máje 3176/102, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO: 25870637, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2435;

ŠKODA PARS a.s., se sídlem Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk, IČO: 25860038, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2350;

ŠKODA EKOVA a.s., se sídlem Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO: 28642457, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4374;

ŠKODA CITY SERVICE s.r.o., se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 29119057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26354;

ŠKODA TVC s.r.o., se sídlem Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25247964, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12724;

POLL, s.r.o., se sídlem Výpadová 1676/4a, Radotín, 153 00 Praha 5, IČO: 62967754, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44280;

ŠKODA DIGITAL s.r.o., se sídlem Moravská 797/85, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 01731530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58064.

 

Výše uvedené společnosti, jakožto řízené osoby, jsou podrobeny jednotnému řízení společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., jakožto řídící osoby. Koncern používá v českém jazyce název „Skupina ŠKODA TRANSPORTATION“ a v anglickém jazyce název „ŠKODA TRANSPORTATION Group“.

 

Toto oznámení je učiněno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů, a je účinné od 16. 8. 2021. Toto oznámení nahrazuje předchozí oznámení účinné ode dne 20. 8. 2018.