Dotační projekty

Škoda Transportation

 • Název projektu: Podvozek elektrické vlakové jednotky s vnitřním rámem
  • Program: OP PIK APLIKACE
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004847
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „Podvozek elektrické vlakové jednotky s vnitřním rámem“. Projekt se zaměřuje na výzkum možností snížení hmotnosti podvozku elektrické vlakové jednotky. Na získané nové poznatky naváže vývoj prototypu podvozku elektrické vlakové jednotky s vnitřním rámem. Plánované výzkumné a vývojové činnosti zahrnují prvky, které jsou výrazně inovativní na celosvětové úrovni a povedou k nastavení zcela nových technických parametrů podvozku. Jedná se například o výzkum využití nestandardního materiálu pro podélník či variantnost použití typů třecí brzdy. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 32.181.016,68 Kč.

 

 • Název projektu: Rozvoj zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
  • Program: OP PIK POTENCIÁL
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001623
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „Rozvoj zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s.“, jehož cílem je zajištění prostor pro nové pracovníky a pro nově vytvářené vývojové týmy (ze stávajících pracovníků Škoda Transportation i studentů z univerzit), včetně vybavení HW, pořízení licencí specializovaných SW nástrojů již vlastněných i zcela nových a pořízení speciálních zkušebních zařízení, přístrojů, strojů pro provádění zkoušek na prototypech. Účelem projektu Rozvoj zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s. (OP PIK) bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 69.073.964 Kč.
  • Bližší informace: Mgr. Michal Vacátko, e-mail: michal.vacatko@skodagroup.com, tel: +420 736 757 531
  • Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV
 • Název projektu: Pokračování rozvoje zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – II. ETAPA
  • Program: OP PIK POTENCIÁL
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_164/0014710
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. realizuje projekt „Pokračování rozvoje zkušebního a prototypového centra ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – II. ETAPA“, jehož cílem je pokračovat v již započatém vybavování základny pro vývoj a testování prototypů kolejových vozidel. Realizace předkládaného projektu spočívá v pořízení nezbytných nových softwarových nástrojů, hardware a technologií. Všechny tyto investice budou sloužit výlučně průmyslovému výzkumu a vývoji. Díky tomu se významně zintenzivní výzkumná a vývojová činnost bude možné řešit vysoce náročné projekty v high-tech oboru. Cílem projektu je pořízení nového investičního majetku, který umožní další rozvoj výzkumných a vývojových aktivit v rámci společnosti. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 6.358.779,50 Kč.
  • Bližší informace: Mgr. Michal Vacátko, e-mail: michal.vacatko@skoda.cz, tel: +420 736 757 531
  • Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV

Škoda Electric

 • Název projektu: Vývoj trakčních měničů na bázi SiC polovodičů
  • Program: OP PIK APLIKACE
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0003317
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Vývoj trakčních měničů na bázi SiC polovodičů“, jehož cílem je nová generace trakčních měničů na bázi SiC polovodičů pro kolová a kolejová vozidla. Trakční měnič s polovodiči SiC bude odzkoušen pro aplikaci do 1000V pro vozidla MHD a dále bude připravena vysokonapěťová varianta pro měniče pro železniční vozidla (nad 1000V). Tyto měniče projdou kompletními typovými zkouškami a testy na konkrétních vozidlech. Přímým výstupem tohoto projektu budou dva prototypy: Trakční měnič s SiC prvky do 1000V a Trakční měnič s SiC prvky nad 1000V. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Název projektu: Vývoj nového izolačního systému elektrických motorů
  • Program: OP PIK APLIKACE
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0003314
  • Číslo projektu: Vývoj nového izolačního systému elektrických motorů
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Vývoj nového izolačního systému elektrických motorů“, jehož cílem je vyvinout dva nové elektroizolační systémy určené pro kompletní portfolio motorů společnosti ŠKODA ELECTRIC s důrazem na vysokou teplotní a mechanickou odolnost. Nové elektroizolační systémy dovolí vyrábět konkurenceschopnější trakční motory. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Název projektu: Funkční bezpečnost elektrické výzbroje kolejových vozidel
  • Program: OP PIK APLIKACE
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0003312
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Funkční bezpečnost elektrické výzbroje kolejových vozidel“, jehož výstupem je dosažení celkem tří prototypů prostřednictvím vývoje trakčního měniče pro kolejová vozidla ve stupni funkční bezpečnosti SIL 2. K zabezpečení toho výstupu je třeba vyvinout zcela nový řídící procesorový systém a ten schválit zahraničním hodnotitelem a následně pak německým drážním úřadem EBA. Dalším částečným cílem je vývoj nových řídících jednotek pro spínání výkonových polovodičů tak, aby splňovaly SIL 2 a posouzení bezpečnostních rizik dalších komponent trakčního měniče. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Název projektu: Vývoj systému trakčních baterií
  • Program: OP PIK APLIKACE
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0003316
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Vývoj systému trakčních baterií“, jehož cílem je vyvinout systém trakčních baterií pro vozidla hromadné dopravy. Výstupem projektu bude prototyp bateriového packu s integrovaným chlazením a odpovídající subčástí řídicího systému trakčních baterií (BMS). Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 • Název projektu: Nová výzkumná základna pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s.
  • Program: OP PIK POTENCIÁL
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001281
  • Informace o projektu: Společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. realizuje projekt „Nová výzkumná základna pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s.“, jehož cílem je vybudování tří nových laboratoří průmyslového výzkumu a vývoje (laboratoř EMC, laboratoř systému trakčních baterií a laboratoř vibrací a hluku) a zároveň rozšíření technického vybavení stávající základny pro výzkum a vývoj, což bude realizováno nákupem nové měřící techniky a softwarů. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Účelem projektu s názvem Nová výzkumná základna pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s. (OP PIK) bylo založení infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
  • Bližší informace: Dr. Ing. Ladislav Sobotka, tel.: 737 231 499, email: ladislav.sobotka@skodagroup.com
  • Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV

Škoda Pars

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců ŠKODA PARS a.s.

 • Název programuOperační program Zaměstnanost
 • Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012777
 • Informace o projektu: Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků ŠKODA PARS a.s. Specifickým cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
 • Doba realizace projektu: 1. srpna 2020 – 31. července 2022

Účastníci projektu: Zaměstnanci společnosti ŠKODA PARS a.s.

DANÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Škoda TVC

 • Název projektu: Škoda TVC – Inovace nápravového sběrače pro tramvajová vozidla
  • Program: OP PIK INOVACE
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004454
  • Informace o projektu: Předmětem projektu je nákup strojů a zařízení potřebných pro zavedení výroby inovovaného produktu nápravových sběračů pro tramvajová vozidla a jeho uvedení na trh. Jde zejména o nákup frézovacího centra a karuselu. Jedná se o inovaci produktu a výrobního procesu za účelem vytvoření podmínek pro efektivní výrobu s cílem zajistit trhem požadované dodávky produktů, které vyžadují vysokou spolehlivost, životnost, kvalitu technického provedení a přesnost.