Design a vývoj vozidel

Navrhovat vozidla pro veřejnou dopravu tak, aby byla nejen funkční, ale i vizuálně atraktivní.

Přesně to je cílem specialistů úseku Development & Design Škody Transportation. Tým špičkových odborníků tím pomáhá vytvářet jednotnou identitu produktů, důležitou pro silné postavení značky na světovém trhu.

Nový produkt vždy vzniká v úzké spolupráci vývojářů a designérů, a to jak na základě znalostí nejmodernějších technologií, tak samozřejmě i ergonomických norem a bezpečnostních předpisů. K tvarování, barevnému i materiálovému řešení Škoda přistupuje s ohledem na vizuální udržitelnost a tvarovou čistotu. Po konzultacích se zákazníkem firma přizpůsobuje vozidla specifickým potřebám a požadavkům.

Při vývoji vizuální identity specialisté Development & Design Škody Transportation dbají na nadčasovost produktu ve spojení s minimalistickými tendencemi, které napomáhají dlouhé životnosti vzhledu našich produktů. Pečlivé sledování aktuálního dění v oboru napomáhá předvídat vývoje trhu.

A jak taková nová tramvaj vzniká? Na základě technických podkladů vznikají první skici se základními rysy a charakterem budoucího vozidla.

V rámci navrhování vždy vzniká více variant, jež reprezentují různé přístupy, styly a emoce.

Následuje převod kresby do 3D, aby bylo možné ověřit jejich skutečnou podobu a ergonomii v prostoru.

Důležité je také měřítko cestujícího či řidiče, jeho potřeby a pocity, které návrhářům slouží jako základní měřítko a vede k proporčně či dispozičně správnému řešení. Důraz je kladen nejen na bezpečnost a přehlednost, ale zároveň na snadnou údržbu. Pro realistickou vizualizaci vozidla již v rané fázi specialisté Škody využívají virtuální 3D modely.

Pro prezentaci slouží nástroje virtuální reality, která dokáže divákovi navodit dojem reálného vozidla. Tato technika je nápomocná především při prověřování navrhovaných řešení a odhalování případných nedostatků, které tak lze již rané fázi projektu snadněji eliminovat.

K tvorbě prototypů a zmenšených modelů se využívá 3D tisku, který umožňuje rychle si návrhy vyzkoušet a „osahat“.

Během realizace vozidla poskytuje Development & Design Škody Transportation širokou vývojovou podporu, od 3D modelování dílů až po grafické práce či animace.

Spolu s realizačními projekty pracuje Development & Design Škody Transportation také na vývojových projektech, příkladem může být projekt SAFE NOSE. V rámci tohoto projektu se podařilo vyvinout a následně i vyrobit čelo tramvaje, v podobě funkčního vzorku, se zvýšenou mírou bezpečnosti při srážkách s chodcem. Při srážkách s chodcem by tak nemělo docházet k vážným nebo dokonce smrtelným zraněním. Nedílnou součástí je i návrh moderního stanoviště řidiče s revolučním způsobem ovládání vozidla.

Oddělení taktéž spolupracuje s několika vysokými školami – UMPRUM, ČVUT, ZČU.

Při práci se studenty je důležitá zejména zpětná vazba a kontakt s realitou, který v rámci oddělení studentům zprostředkovávají. Zástupci Škodovky zase mohou čerpat inspiraci z nekonvenčních řešení a otevřenosti pohledu na věc.