Cena Emila Škody

Věříte, že kvalita má být oceněna? I tuhle představu vám pomůžeme naplnit.

Škoda Transportation již řadu let spolupořádá prestižní Cenu Emila Škody – soutěž o nejlepší diplomové a dizertační práce. Je vypisovaná za účelem podpory výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických oborů univerzit. Výherce této ceny může získat až 80 tisíc korun.

Krátce a jasně: Škoda Transportation je připravena pomoci všem, kdo mají zájem v oboru vyniknout!

Diplomové a doktorské práce je možné přihlásit do soutěže Ceny Emily Škody. Diplomové práce vedené pod záštitou Škoda Transportation jsou do soutěže zařazeny automaticky. Soutěž je vypisovaná společností ve spolupráci s Nadací ČVUT Media Lab za účelem podpory výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických oborů univerzit.

Oceněným studentům přináší možnost získat odměnu až 80 000 korun.

Co je třeba pro zařazení do soutěže?

Vypracovat diplomovou či doktorskou práci, vyplnit přihlášku a tu pak odeslat na adresu:

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Personální odd.
Cena Emila Škody
Emila Škody 2922/1
Plzeň
301 00

 

Termín pro zaslání přihlášek do soutěže je 9. září 2022.

Termín pro doručování diplomových a doktorských prací je 16. září 2022.

Pravidla soutěže

Přihlášení

Přihlášení do soutěže o Cenu Emila Škody se může přihlásit student libovolné technické univerzity v rámci České republiky s prací zaměřenou zejména na oblasti, kterým se věnuje společnost Škoda Transportation, tedy především dopravní strojírenství a kolejovou dopravu. Neúplné, chybně vyplněné nebo pozdě zaslané přihlášky budou odmítnuty. Zároveň budou do souteže přihlášeni studenti zapojení do Trainee programu.

Pořadatel jako zpracovatel osobních údajů je oprávněn zpracovat pro účely organizace soutěže data a osobní údaje, známé pořadateli na základě jejich vyplnění účastníkem akce do přihlášky, nebo další údaje poskytnuté účastníkem v rámci soutěže. Dále je smí využít pro prezentace soutěže a jejích účastníků, zejména v médiích, pro reklamní a marketingové účely pořadatele nebo pro reklamu jím nabízených výrobků, a to po dobu neomezenou do písemného odvolání souhlasu.

Odevzdání práce

Do soutěže budou zařazeny pouze práce, jež splní všechny podmínky a budou včas odevzdány do sídla společnosti Škoda Transportation.

Výběr vítězů

Z doručených prací vybere nejlepší diplomové a doktorandské práce komise Nadace ČVUT Media Lab.

Vyhodnocení

Všichni účastníci, zástupci univerzit a Škoda Transportation budou pozváni na slavnostní vyhodnocení Ceny Emila Škody. Toto vyhodnocení organizuje personální útvar Škoda Transportation.

Odměny

Diplomové práce (včetně bonusu)

  • I. místo 80.000,- Kč
  • II. místo 60.000,- Kč
  • III. místo 40. 000,- Kč
  • IV. místo 30.000,- Kč
  • V. místo 20.000,- Kč

Doktorská práce (včetně bonusu)

  • I. místo 60.000,- Kč
  • II. místo 40.000,- Kč