Akce a veletrhy

Chcete se na něco zeptat nebo nás poznat? Můžete prostřednictvím různých akcí, veletrhů a exkurzí do výrobních prostor.

DEN ŠKODA NA ZČU

Den Škoda se koná pravidelně na konci letního semestru v univerzitním kampusu ZČU na Borech. Jedná se o odpolední akci, kdy studenti mají možnost se přímo v kampusu ZČU seznámit se skupinou Škoda Transportation, něco dobrého si ugrilovat, osvěžujícího vypít a neformálně si popovídat o tom, jak se ve Škodovce pracuje a přemýšlí.

OBĚD S PREZIDENTEM SKUPINY ŠKODA

Společenská akce, kterou pořádáme pro vybrané studenty.  Prezident skupiny Škoda Transportation se pravidelně setkává na obědě s vybranými studenty, a ti mají možnost v neformálním prostředí zjistit vše, co je zajímá o Škoda Transportation, o řízení koncernu nebo o čemkoli dalším.

Je to příležitost poznat osobně šéfa jedné z největších dopravně-strojírenských skupin ve střední Evropě a nahlédnout pod pokličku řízení velké firmy.

VELETRHY

Každoročně se účastníme několika veletrhu práce a vzdělávání. Stejně tak nás najdete na portálu ikariera.cz, kde vybíráme TOP pozice pro absolventy z různých oborů, od IT přes strojírenství až po elektro obory. Škoda se účastní i on-line veletrhů.

Skupina Škoda Transportation se pravidelně účastní těchto veletrhů:

  • VUT FS Brno – veletrh fakulty dopravní
  • VŠB Ostrava – Kariéra+
  • UPCE Pardubice – veletrh Kontakt
  • VUT Brno – IAESTE
  • Univerzita Žilina – IAESTE
  • ZČU Plzeň – IAESTE
  • UTB Zlín – IAESTE
  • ČVUT Praha -IAESTE
  • CVUT FD Praha – veletrh fakulty dopravní

Exkurze

Chcete poznat zákulisí špičkové strojírenské firmy, místa, kde vznikají nová vozidla pro veřejnou dopravu, kde se rodí unikátní projekty pro světový trh 21. století? Odborné veřejnosti a školám se taková možnost ve společnosti Škoda Transportation nabízí v rámci exkurzí. Přestože výrobní program firmy je doslova nabitý, vždy po dva dny v týdnu se otevírá objednaným skupinám šance podívat se do zázemí strojíren. V doprovodu kvalifikovaných specialistů si mohou budoucí strojaři či technici nebo zájemci z řad odborné veřejnosti prohlédnout místa, odkud do světa míří moderní vlaky, lokomotivy a tramvaje se znakem okřídleného šípu.

V případě, že se zajímáte o opravy, modernizace a údržbu kolejových vozidel, jsou rpo vás připraveny exkurze do Škoda Pars v Šumperku.

K úspěšnému objednání exkurze je nutné v dostatečném předstihu kontaktovat personální oddělení.

V plzeňské společnosti e-mailové adrese daniela.stuchla@skodagroup.com

Pro exkurzi do šumperského areálu na e-mailu: michal.mazanek@skodagroup.com

Při sjednávání exkurze je nutné předem nahlásit požadovaný termín (datum + hodinu), předběžný počet účastníků a zodpovědnou osobu s kontaktními údaji (adresa, telefonní číslo, …).

Těšíme se na setkání u nás ve Škodovce!

S ohledem na epidemiologickou situaci jsou exkurze v současné době pozastaveny.