Vývoj a výroba HW a SW

Vývoj a výroba HW a SW řešení

Naše portfolio služeb zahrnuje i vývoj a výrobu hardwarových a softwarových řešení.

Více informací

Parametry

VIZUALIZAČNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
Nabízíme
Analýzu technologie drážního vozidla pro vyvážené řešení vizualizace

Výběr vhodného typu vizualizačního panelu a programového vybavení
Návrh datových komunikačních protokolů
Návrh designu provozních a technologických obrazovek
Řešení vizualizace diagnostických a servisních informací
Plán oživení a postup zkoušení pro validaci požadované funkcionality
KOMUNIKAČNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
Navrhujeme topologii komunikačních sítí a protokolů drážních vozidel, která sestává z komunikačních sítí pro vlaky a vozidla. Vlaková komunikační síť zajišťuje přenos dat mezi jednotlivými vozidly vlakové soupravy.

Kontakt

Na výrobě se podílí
skupina Škoda Transportation