Řídící systémy

Systém nadřazeného řízení TCMS

TCMS (Train Control and Management System) je kompletní modulární řešení systému nadřazeného řízení, které zabezpečuje a koordinuje provoz všech technologií nasazených ve vozidlech.

Více informací

Parametry

KOMPONENTY
Komponenty VCU, IO
Komunikační technologie MVB, WTB, CAN, ETH, ETBN
Komunikační jednotky T2G
Displeje
Modulární hardwarová platforma HYPEX
SYSTÉMY
Diagnostický systém PREMIS
Multimediální systém MACS
Systém autonomního řízení ATO
VLASTNOSTI
Modulární design postavený na hardwarové platformě HYPEX umožňuje efektivně konfigurovat systém dle specifických požadavků zákazníka a redukovat optimalizovat? náklady na rozšíření, údržbu či modernizaci
Možnost redundantního řešení s funkcí automatizované zástupnosti zajišťuje maximální provozuschopnost a spolehlivost
Robustnost a teplotní odolnost systému umožňuje k nasazení i v extrémních provozních a klimatických podmínkách
URČENÍ
Dieselové jednotky (DMU)

Dieselové lokomotivy
Elektrické jednotky (EMU)
Elektrické lokomotivy
Metro
Tramvaj
Osobní vozy

Na výrobě se podílí
skupina Škoda Transportation