Komunikační infrastruktura

Palubní komunikační infrastruktura

Řídící, diagnostické, multimediální a jiné palubní systémy jsou propojeny do společné síťové infrastruktury na bázi Ethernetu.

Více informací

Parametry

ETHERNETOVÁ PÁTEŘNÍ SÍŤ
ETBN - Ethernetové vlakové páteřní uzly
ETBN je určen pro vysokorychlostní ethernetovou komunikační infrastrukturu v dynamicky spojených vlacích. Obsahuje rozhraní Gigabit Ethernet pro sítě ETB i ECN. Výkonný procesor zajišťuje vysoký směrovací výkon více než 300 kfps i při aktivním R-NAT a firewallu.
Hlavní funkcí ETBN je směrovat datové pakety mezi sítěmi vozidel a vlaků ETB a ECN, dále pak vytvářet a udržovat databázi topologie vlaku s úplnými informacemi o skutečném stavu vlaku. Standardizované komunikační služby poskytují přístup do databáze pro koncová zařízení.
ETB – Ethernet Train Backbone
Používá se pro komunikaci mezi dynamicky propojenými jednotkami / sestavami. Inaugurace ETB automaticky detekuje jakékoli změny v topologii, přizpůsobuje adresování a informuje aplikace v síti vozidla. Vysoký výkon zajišťuje bezproblémový chod náročných aplikací. Směrování se automaticky konfiguruje na základě výsledků inaugurace.
ECN – Ethernet Vehicle network
Propojuje či skládá síťová zařízení na platformě HYPEX ve vozidle. Další zařízení založená na HYPEX, jako je řídicí jednotka ATO nebo NVR, mohou být integrována přímo do této sítě kruhové topologie, což zajišťuje redundantnost připojení k síti při ukládání portů koncového zařízení.
Ethernetové přepínače podporují konfigurační profily vybrané hardwarovými konfiguračními piny integrovanými do konektoru napájecího zdroje. To výrazně zjednodušuje nasazení a servisní operace v sítích zahrnujících více vozidel.
Ethernetové přepínače se správou
Jsou navrženy speciálně pro integrovanou komunikační infrastrukturu Ethernet. Jejich modulární HW design umožňuje vytvářet širokou škálu produkčních modelů s různými počty portů a konfiguracemi, rychlostmi komunikace a podporou PoE.
Interní architektura platformy HYPEX využívá komunikační linky 10 Gb/s mezi jednotlivými moduly k zajištění plného přepínání rychlosti mezi všemi porty.
VLASTNOSTI
Dostupnost sítě
Celá síť je navržena jako plně redundantní bez jediného bodu selhání.
Kruhová topologie sítě vozidla se specializovaným protokolem ovládání kruhu zajišťuje 50ms dobu zotavení v případě selhání jedné linky / přepínače. Bypassová relé v každém ethernetovém přepínači dále zvyšují dostupnost sítě i v případě vzniku více poruch.
Spojení mezi sítí vozidla a páteřní sítí vlaku zajišťují redundantní ETBN pracující v aktivním / pohotovostním režimu. Pohotovostní ETBN nepřetržitě sleduje aktivní uzel a přebírá kontrolu nad všemi funkcemi v případě selhání aktivního uzlu. Redundance je pro koncová zařízení zcela transparentní.
Páteř vlaku má lineární topologii. Každý ETBN je vybaven obtokovými relé na portech ETB, což zajišťuje nepřetržitý provoz ETB, když je jeden uzel bezmocný nebo nefunguje. ETBN nepřetržitě sleduje obě linky ETB v každém směru a v případě poruchy linky podle potřeby přesměruje provoz.
Jedna síť pro více systémů
Díky vlastnostem Ethernetu se jedna fyzická síť se může sdílet používá pro více palubních systémů. Tento přístup umožňuje snížení počtu síťových prvků a kabeláže; optimalizace počátečních nákladů a nákladů LCC kromě zvýšení celkové dostupnosti vozidla.
Jednotlivé systémy jsou odděleny VLAN. Výměnu dat mezi systémy (VLAN) zajišťuje redundantní vysoce výkonný směrovač s pokročilou schopností brány firewall. Zásady kvality služby implementované v každém síťovém prvku zaručují dostatečnou šířku pásma a nízkou latenci pro kritické systémy (TCMS, hlas, video streamy).
Diagnostika
Síťová zařízení postavené na platformě HYPEX poskytují informace pro rychlou runtime diagnostiku páteře vlaku, vozidlového okruhu a připojení jednotlivých koncových zařízení. Pro každý port jsou k dispozici také podrobné statistické čítače, které lze použít pro další síťovou analýzu.
KOMUNIKAČNÍ GATEWAY
Komunikační uzel UIC-GATEWAY představuje důležitou součást vybavení železničních vozidel provozovaných v souladu s mezinárodní normou IEC 61375 a listem et UIC 556, což přináší možnost připojení různých sérií železničních vozů a vysokou funkční spolehlivost.
VLASTNOSTI
Zajišťuje komunikaci mezi sběrnicemi vlaku a trati
Kompatibilní s mezinárodními standardy a normami
Redundance klíčových komponent nebo volitelná plná redundance
Schopnost umožňující připojení / propojení různých sérií železničních vozidel
Disponuje konfigurační databází PDM pro zařazování procesních dat
Volitelná komunikační rozhraní, analogová a digitální výstupy / vstupy
Servis a konfigurace se provádí pomocí aplikace INTELO + Visa
Standardizovaná skříň RACK 3U
Stanovení úrovní bezpečnosti MTBF / MKBF a SIL / RAMS
KOMPONENTY
UIC-GATEWAY - modul pro vlakovou sběrnici WTB s funkcí redundance
MVB-NODE – komunikační modul MCB
CAN-RED – komunikační modul CAN
INTELO+Viza – servisní a konfigurační aplikace

Na výrobě se podílí
skupina Škoda Transportation