Modernizace a opravy tramvají

Opravy a modernizace tramvají pro ČR

Škoda Ekova v posledních deseti letech opravovala a modernizovala stovky tramvají pro dopravní podniky po celé České republice.

Reference

KONEČNÝ UŽIVATEL
PŘEDMĚT DODÁVKY
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Provádění těžké údržby celé flotily kolejových vozidel ve středním a velkém stupni údržby. Těžká údržba kolejových vozidel v období 2011 – 2016 a 2017 – 2021.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Společně s Pragoimex a.s.
Modernizace tramvají KT8D5 na KT8D5.RN1

Na výrobě se podílí
skupina Škoda Transportation