Multimediální systémy

Multimediální systémy MACS

Multimediální adaptabilní centralizovaný systém MACS je součástí palubních řešení pro multimédia a telemetrii (OMTS).

Více informací

Parametry

KOMPONENTY
PIS – Informační systém pro cestující
Informace o veřejné dopravě –meškání, plánovaném příjezdů, návaznosti spojů
Informace o rezervaci sedadla
Možnosti doplňkovových služeb informace nesouvisející s dopravou – reklama, zábava a průvodce
PAS – systém veřejného ozvučení
Automatická zvuková oznámení z PIS
Umožňuje posádce hlásit dodatečné nebo nouzové informace
PEC – nouzová komunikace s cestujícími
Umožňuje nouzovou zvukovou hlasovou komunikaci mezi cestujícími a vlakovým personálem nebo dispečerem
APC – automatické počítání cestujících
Základní funkcí je počítat nastupující i vystupující cestující ve stanicích
Ve spolupráci s kamerami či jinými senzory umožňuje vyhledávat úseky s volnými místy a nasměrovat do nich cestující
CCTV – kamerový sledovací systém
Umožňuje řidiči, vlakovému personálu nebo dispečerům vizuální a zvukové povědomí o situaci ve vozidle vlaku i v jeho okolí
Umí zpracovat pokročilou analýzu obrazu a zvuku pro indikaci neobvyklých situací (poruchy, narušení bezpečného provozu)
Ukládá obrazové a zvukové záznamy pro následné zpracování a evidenci událostí.
Může plnit fuknci black-box
Serverové aplikace
Dohlíží na časový plán a připravuje data multimediálního obsahu
V reálném čase zajišťuje on-line distribuci dat souvisejících s veřejnou dopravou (spojení, zpoždění, použité platformy)
Na mapách zobrazuje aktuální polohu a provozní data vozidla
Získává a hlásí počty cestujících
Umožňuje archivaci, vyhledávání a prohlížení záznamů CCTV
Poskytuje informace o stavu aplikací (data a verze, skutečný stav, výstrahy problémy)
Zajišťuje automatickou distribuci dat a softwaru do palubních systémů vozidel

VLASTNOSTI
Modulární design postavený na hardwarové platformě HYPEX umožňuje efektivně konfigurovat systém dle specifických požadavků zákazníka a redukovat náklady na rozšíření, údržbu či modernizaci
Podporuje vzdálenou správu a ovládání
Řešení je vhodné pro železniční vozidla, jako jsou lokomotivy, vlakové jednotky, autokary, tramvaje a metro
Komunikační protokoly jsou založené na moderních otevřených standardech (HTTP / MQTT / JSON) s podporou veřejné dopravy a železničních specifik
Propojení mezi všemi komponenty zajišťuje ethernetové rozhraní
Řešení lze jednoduše propojit s jinými subsystémy, jako jsou validátory jízdenek a infotainment pro cestující.
Lze napojit na stacionární aplikace
pro vytváření, úpravu a automatickou distribuci dat
pro správu a monitoring vozového parku (poloha vozidla, stav aplikace a systému)
pro sběr a hlášení dat (CCTV video záznamy, statistiky počítání cestujících)
URČENÍ
Multimediální systém MACS je dostupný ve variantách pro tato všechna kolejová vozidla:
Dieselové jednotky (DMU)
Dieselové lokomotivy
Elektrické jednotky (EMU)
Elektrické lokomotivy
Metro
Tramvaj
Osobní vozy
Ke stažení