Elektroměr

Monitorování okamžitých hodnot výkonů, napětí a proudu

Více informací

Parametry

Certifikace dle ČSN EN 50463:2018
Certifikace 1302/2014 TSI RST LOC&PAS
Certifikace dle ČSN EN 50470
Kompatibilita s měřícími transformátory/převodníky výrobců Ritz, LEM, Harting, S.T.E., Pfiffner
Měření činné a jalové, spotřebované i rekuperované energie ve všech trakčních napájecích systémech (25kV/50Hz, 15kV/16⅔Hz, 3kVDC, 1,5kVDC, 750VDC)
Monitorování okamžitých hodnot výkonů, napětí a proudu
Ukládání a přenos minimálních/maximálních hodnot napětí/proudu/výkonu v každé záznamové periodě, čtvrthodinové a denní záznamy spotřeby
Ukládání dat po dobu min. 72 dní
Časová synchronizace z NTP nebo GPS
GPS lokalizace – ukládání a přenos záznamů o poloze
Odesílání dat na pozemní server přes GSM/GSM-R v ABL/XML/UTILTS formátu
Kompatibilita s ERESS
Vzdálené monitorování/diagnostika prostřednictvím MOMA serveru
Certifikace
Nařízení Komise EU č. 1302/2014 (TSI RST LOC&PAS)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh
ČSN EN 50470-1:2007
ČSN EN 50470-3:2007
ČSN EN 60529:2014
ČSN EN 50125:2015
ČSN EN 45545-2:2016
ČSN EN 50463:2018
ČSN EN 50155:2018
ČSN EN 61373:2018
ČSN EN 50124-1:2018
ČSN EN 50121-3-2:2019

Na výrobě se podílí
skupina Škoda Transportation