Autobusy

Vodíkové autobusy ŠKODA H’CITY

Městská autobusová doprava je velmi perspektivním odvětvím pro vozidla s nulovými emisemi, odvětvím, kde by se vodíkové technologie mohly rozvíjet.

Více informací

Klíčové vlastnosti
Vodíkové autobusy ŠKODA H’CITY

ŠKODA H’CITY je vodíkový autobus doplňující mozaiku portfolia ŠKODA CITY. ŠKODA H’CITY, jako součást řešení ŠKODA New Energy Vehicles je ideálně vybaven pro města zítřka. Jako zdroj elektrické energie využívá PEM palivové články a baterie.