Služby Škoda Digital

Uvedení do provozu

Asistujeme při oživování subsystémů vozidla komunikujících s řídicím systémem a jeho komponenty, s uváděním vozidla do provozu a absolvováním zkušebních jízd.

Více informací

Klíčové vlastnosti
Uvedení do provozu

Součástí oživování je i proces finálního ladění programového vybavení na vozidle dle zpřesněných požadavků zákazníka či provozních potřeb, které nebyly známy či nebyly k dispozici v předcházejících etapách vývoje řídicího systému vozidla.