Modernizace a opravy městská doprava

Modernizace a opravy tramvají

Modernizace tramvají přináší zákazníkům zlepšení ekonomiky provozu a údržby vozidla, prodloužení jeho životnosti, snadnou dostupnost dosazovaných komponentů, vyšší komfort a bezpečnost přepravy pro cestující a v neposlední řadě snížení negativních vlivů na životní prostředí.

Více informací

Klíčové vlastnosti
Modernizace a opravy tramvají

Jako tradiční opravce kolejových vozidel nabízí Škoda Pars také opravy tramvají poškozených nebo zničených při dopravních nehodách. Při opravě je provedena defektoskopie všech důležitých částí a zjišťováno narušení základních nosných prvků vozidla. U vozidla může být opravena jen poškozená část a nebo při rozsáhlejších deformacích lze provést generální opravy s možností modernizace. Od roku 2021 patří do skupiny Škoda Transportation i společnost Škoda Ekova (dříve Ekova Electric), jejíž specializací jsou opravy, rekonstrukce, modernizace i výroby kolejových vozidel.