Jednopodlažní elektrické jednotky

Jednopodlažní elektrické jednotky se mohou skládat ze dvou až sedmi vozů. Na koncích jednotky se vždy řadí hlavové vozy a mezi nimi vozy vložené. Vozy mají klasické uspořádání podvozků – každý vůz je nesen dvěma samostatnými podvozky. Koncept pohonného systému umožňuje použít trakční podvozky pod hlavovými i pod vloženými vozy. Jednotky jsou konstruovány pro rozchod 1 435 mm a 1 520 mm.