Informační systémy a aplikace

Informační systémy

Poskytujeme komplexní technické, analytické i poradenské služby ve fázi návrhu a implementace.

Více informací

Klíčové vlastnosti
Informační systémy

Naše služby v plném rozsahu pokrývají potřeby výrobní firmy od návrhu, vývoje a řízení životního cyklu produktu (CAx/PLM), přes systémy pro řízení výroby (MES/APS), řízení podniku (ERP/CRM,) řízení a schvalování dokumentů (DMS/WFL), účetnictví, reporting, infrastrukturu, až po aplikace pro interní a externí komunikaci (internet, intranet).