Služby Škoda Digital

Certifikace a homologace

Nabízíme pomoc také se získáním potřebných certifikátů u jednotlivých národních drážních certifikačních autorit.

Více informací

Klíčové vlastnosti
Certifikace a homologace

Díky bohatým zkušenostem víme, jak proces schvalování vozidla do provozu probíhá pro úspěšnou certifikaci podle EN norem, ale také, jak probíhá podle norem GOST. Vzhledem k tomu, že svá řešení navrhujeme dle nejpřísnějších požadavků odpovídajících norem, nečiní nám problém úspěšně projít procesem schvalování vozidla pro provoz dle obou normalizačních standardů.