Informační systémy a aplikace

Cax/PLM

Poskytujeme komplexní technické, analytické i poradenské služby ve fázi návrhu a implementace.
V dlouhodobém horizontu pak zajišťujeme i provoz a správu informačních systémů pro návrh a vývoj CAx a řízení životního cyklu produktu PLM/PDM.

Klíčové vlastnosti
Cax/PLM

Naše služby v plném rozsahu pokrývají potřeby výrobní firmy od návrhu, vývoje a řízení životního cyklu produktu (CAx/PLM), přes systémy pro řízení výroby (MES/APS), řízení podniku (ERP/CRM,) řízení a schvalování dokumentů (DMS/WFL), účetnictví, reporting, infrastrukturu, až po aplikace pro interní a externí komunikaci (internet, intranet).