Informační systémy a aplikace

Aplikace

Vyvíjíme a/nebo upravujeme široké portfolio podnikových aplikací. Aplikace provozujeme a spravujeme ve vlastním datovém centru. Součástí našich služeb je bezobslužná aktualizace, údržba i podpora uživatelů.

Klíčové vlastnosti
Aplikace

Naše služby v plném rozsahu pokrývají potřeby výrobní firmy od návrhu, vývoje a řízení životního cyklu produktu (CAx/PLM), přes systémy pro řízení výroby (MES/APS), řízení podniku (ERP/CRM,) řízení a schvalování dokumentů (DMS/WFL), účetnictví, reporting, infrastrukturu, až po aplikace pro interní a externí komunikaci (internet, intranet).