29. 4. 2022

Studenti v projektu DESING+ řešili autonomní tramvaj

Duální autonomní tramvaj – i takové téma řešili ve smíšených mezifakultních týmech účastníci 18. ročníku interdisciplinárního výukového projektu DESING+ na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU).

Jedním ze zadavatelů témat totiž byla i Škoda Transportation. Plzeňská společnost studentům nabídla futuristické téma samozřejmě spojené s dopravou. Úkolem bylo navrhnout tramvaj sloužící nejen k dopravě osob, ale také k rozvozu objednaných zásilek, které si lidé budou vyzvedávat na tramvajových zastávkách. Z týmů, které zadání řešily, byl nejúspěšnější tým vedený Janem Mikeskou z Fakulty strojní ZČU. Představil tramvaj, která má přes den sloužit k dopravě osob a během nočního provozu ji z velké části zaplní boxy se zásilkami. Ty pak v zastávce vyvezou z tramvaje manipulační roboti. Porota ocenila technické řešení projektu a jeho propracovanost, míru zapojení designérů, významný přínos zdravotníků, týmovou spolupráci, ale také kritický pohled marketérů na ekonomické stránky projektu.

Co je hlavním a obecným cílem projektu DESIGN+? Studenti se učí kooperovat, propojovat své konstrukční, designérské a další profesní znalosti a dovednosti a řešit v úzké spolupráci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem jejich aktuální inovační problémy. Projekt také přispívá k rozvoji a celosvětovým úspěchům konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science Methodology (EDSM), která se již desítky let ve vazbách na přední zahraniční technické univerzity rozvíjí na katedře konstruování strojů FST a kterou studenti v projektu průběžně tvůrčím způsobem uplatňují a ověřují.

Celkem šest interdisciplinárních týmů tvořených mladými konstruktéry, designéry, zdravotníky a marketingovými specialisty zpracovávalo stanovená témata v průběhu zimního semestru. Svá řešení studenti průběžně konzultovali se zástupci zadavatelských podniků a 9. února představili online při závěrečných soutěžních prezentacích hodnotitelské komisi, složené ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a zúčastněných fakult ZČU. Hodnotily se především konstrukce a design navržených řešení, jejich rozsah, inovativnost, aplikovatelnost v praxi, systematičnost a úroveň dokumentace, kvalita prezentací a také samotná týmová práce. „Při letošních prezentacích se ukázalo, jak důležité je vyvážené zastoupení profesí v týmu. Pokud některá chyběla nebo byla slabá nebo když byla jiná příliš dominantní, na výsledku to bylo jasně patrné,“ komentuje letošní ročník projektu jeho zakladatel Stanislav Hosnedl z Fakulty strojní ZČU.

Další články